Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Sierpinski in Excel

Is het mogelijk Sierpinski te maken in Excel?

T.V.D.
Student hbo - vrijdag 26 april 2002

Antwoord

Het is inderdaad heel goed mogelijk een een driehoek van Sierpinski te maken in Excel. Op basis van Sierpinski heb ik in Excel de volgende figuur gemaakt:

q2904img1.gif

Eigenlijk is daarmee de vraag beantwoord!
..of wil je ook nog weten hoe?

Nou vooruit: het is lente! Je kunt zelf het werkblad downloaden in dit zip-bestand. Maar misschien is enige toelichting wel handig. Ik ben begonnen met het kiezen van 3 punten: A(0,0), B(4,0) en C(2,3) en een startpunt gekozen: (1,1)

Vervolgens kies ik in de eerste kolom een willekeurig getal 1,2 of 3 (lees A,B of C). In de tweede kolom staat dan steeds de x-waarde van dat punt, in de derde kolom zet ik de y-waarde van dat punt. En dan komt de truuk... nu bereken ik steeds de co÷rdinaten van het punt in het midden van het punt waar ik ben (dat staat er boven!) en het willekeurig gekozen punt A,B of C.

Voor de grafiek heb ik een aangepaste grafiekdefinitie gebruikt omdat je anders van die dikke punten krijgt. Kortom: kijk zelf maar...

WvR
woensdag 1 mei 2002

©2001-2023 WisFaq