Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Mondeling examen wiskunde A12 oude stijl

Ik doe woensdag 14 juli een mondeling examen wiskunde a12 oude stijl. Probleem: ik heb geen idee wat mij ongeveer te wachten kan staan. Wel wat het wiskundedeel betreft, maar niet wat 'automatische gegevensverwerking, structuurdiagrammen, algorithmen op de rekenmachine en het verwerken van gegevens mbv standaardprogramma's'
Kan zo'n mondelinge toets achter een computer moeten gebeuren, of op een bord? Wie weet er iets van of heeft ervaring met zo'n examen?

orfeo
Leerling bovenbouw havo-vwo - donderdag 8 juli 2004

Antwoord

Eventjes precies: het gaat om wiskunde A oude stijl (wiskunde A12 is per definitie nieuwe stijl).

Onderstaand het relevante gedeelte uit het examenprogramma:

2. Schoolonderzoek
Het schoolonderzoek omvat een onderzoek naar de kennis van en het inzicht in de onderwerpen van het centraal schriftelijk examen alsmede, naar keuze van de school, de hieronder genoemde oude variant of de hieronder genoemde nieuwe variant.

2.1 Schoolonderzoek - Oude variant
Automatische gegevensverwerking
Algoritmen, mede toegepast op de rekenmachine.
Structuurdiagrammen en eenvoudige programma's.
Verwerken van gegevens met behulp van standaardprogramma's.

Statistiek: correlatie- en regressierekening
a. Samenhang van twee kwantificeerbare grootheden:.

Het tekenen van een spreidingsdiagram of puntenwolk.
Het onderkennen van een lineaire samenhang tussen deze grootheden.
Kennis hebben van de begrippen positieve/negatieve correlatie.
Het interpreteren van een samenhang in relatie tot de context.
Kennis hebben van het begrip regressie-effect.

b. Berekeningen:

Het berekenen van correlatiecoŽfficiŽnt en regressiecoŽfficiŽnt.
Kennis hebben van het verband tussen deze getallen.
Het opstellen van vergelijkingen voor regressielijnen.
Het gebruiken van een regressielijn voor het doen van voorspellingen.


Kennelijk gaat het om de oude variant.
Het hoofdje "Automatische gegevens verwerking" heeft in de practijk nooit veel meer voorgesteld dan het kunnen lezen van eenvoudige stroomdiagrammen. Een examen achter een computer zal wel niet de bedoeling zijn.
Ik zou me er niet te druk om maken.

hk
zondag 11 juli 2004

©2001-2023 WisFaq