Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

De achtste term van het binomium van Newton

Als het kan zou ik graag willen weten hoe ik de achtste term van (2x-4)13 moet berekenen?
Alvast bedankt

liefje
Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 23 mei 2004

Antwoord

Volgens de formulekaart:

$
\left( {a + b} \right)^n = \sum\limits_{k = 0}^n {\left( {\begin{array}{*{20}c}
n \\
k \\
\end{array}} \right)a^k b^{n - k} }
$

a=2x
b=-4

Eens kijken, n=13 en de 8ste term heeft k=7 (k loopt immers van 0 tot en met 13). Even invullen levert:

$
\left( {\begin{array}{*{20}c}
{13} \\
7 \\
\end{array}} \right)\left( {2x} \right)^7 \left( { - 4} \right)^6 = 1716 \cdot 128x^7 \cdot 4096 = 899679208x^7
$

Makkie..

WvR
zondag 23 mei 2004

©2001-2023 WisFaq