Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Hoogte berekenen dmv vergelijking oplossen

 D      E    
|\ /|
| \/ |
7 | /\ | 4
|/ \|
A B
zie bovenstaande figuur..
je hebt 2 muren met een onbekende ruimte ertussen...
nu zijn er 2 planken die elkaar snijden
namelijk plank AC en plank BD
het einde van plank AC raakt de tegenoverstaande muur op een hoogte van 4 meter
en het einde de plank BD raakt de tegenoverstaande muur op een hoogte van 7 meter

de vraag is nu op welke hoogte snijden de planken elkaar?

ik wou het oplossen door een vergelijking op te stellen...
plank AC gaat met een formule

f(x)= x(4/.AB.

en plank BD met een formule

f(x) = -x(7/AB+ 7

als ik deze echter aan elkaar gelijk stel heb ik 2 onbekenden en kan ik em niet verder oplossen...

hoe moet ik verder?

kris
Leerling bovenbouw havo-vwo - vrijdag 26 december 2003

Antwoord

Probeer eens te bewijzen dat 1/BC + 1/AD = 1/PQ waarbij P het snijpunt van de ladders is en Q recht onder punt P ligt. Gebruik daartoe de gelijkvormigheid van de driehoeken APQ en ABC enerzijds en de gelijkvormigheid van de driehoeken PBQ en DAB anderzijds.

MBL
zaterdag 27 december 2003

©2001-2024 WisFaq