Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?

Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?

Imp
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - woensdag 18 juli 2001

Antwoord

Cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 en 9
Getallen: 1199, 39, 1, 19.000.000, 89, e.d.
Een getal bestaat uit cijfers, net zoals een woord bestaat uit letters.

WvR
woensdag 18 juli 2001

Re: Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?
Re: Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?
Re: Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?
Re: Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?

©2001-2023 WisFaq