Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Parabolen

Er zijn drie soorten kwadratische formules: hoe zie je aan een parabool tot welke formule hij behoort?

formule 1: y=ax2+bx+c
formule 2: y=a(x-b)(x-c)
formule 3: y=a(x-b)2 +c

Het is voor een po...

anne
Leerling bovenbouw havo-vwo - maandag 29 september 2003

Antwoord

Hallo Anne,

Als je van een parabool drie punten weet, dan is het mogelijk om een formule op te stellen die bij die parabool hoort.

Bij formule 1 mogen dit drie willekeurige punten zijn, na invullen krijg je dan drie vergelijkingen met drie onbekende waarmee je a,b en c kunt berekenen.

Formule 2 is handig als twee van de punten snijpunten zijn met de x-as

Formule 3 gebruik je als een van de punten gelijk is aan de top van de parabool. (je hebt in dit geval maar twee punten nodig)

Zie Functievoorschrift van een parabool

wl
maandag 29 september 2003

 Re: Parabolen 

©2001-2024 WisFaq