Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Poisson verdeling

Ik heb volgend vraagstuk al reeds gemaakt.Maar ik zou het graag verbeterd zien.

Vraagstuk: Het aantal telefoonoproepen per minuut bij de dienst "Inlichtingen" heeft een poissonverdeling tijdens de drukke uren. Als het gemiddeld aantal oproepen 5 per minuut bedraagt bereken dan de kans op 0,1,2,3 en meer dan 3 per minuut.

Mouris
Student hbo - maandag 28 januari 2002

Antwoord

Met l=5 invullen in de formule

kan je uitrekenen wat de kansen zijn op 0,1,2,3,.. per minuut.

P(X=0)=e-550/0!=0,0067
P(X=1)=e-551/1!=0,0337
P(X=2)=e-552/2!=0,0842
Enzovoort....

P(X>3)=1-P(X=0)-P(X=1)-P(X=2)-P(X=3)
(antwoord: 0,735)
(alles natuurlijk bij benadering!)

Zie The Poisson Distribution

WvR
dinsdag 29 januari 2002

©2001-2024 WisFaq