Techniek

WisFaq maakt gebruik van Active Server Pages (ASP). Hierdoor is het mogelijk om een dynamische website te maken. Door gebruik van een database is het mogelijk vragen en antwoorden via het Web in de database te plaatsen of te veranderen.

In onderstaand schema zie je hoe de informatiestroom verwerkt wordt:

q533img1.gif

In het systeem zijn er 3 soorten gebruikers:

Vragen van bezoekers komen in een database terecht. Nieuwe vragen zijn in beginsel onzichtbaar.

De gebruikers kiezen hieruit de vragen die ze willen beantwoorden, rubriceren, verwijderen of op het gastenboek zetten. Vragen die beantwoord (kunnen) worden komen (in categorieŽn) op de website te staan. Op het zelfde moment wordt er een email verstuurd naar de vragensteller.

Andere bezoekers kunnen de vragen nalezen of zoeken op trefwoorden in de database.

De moderator controleert de gang van zaken, kan vragen en antwoorden wijzigen, controleert de links en voegt eventueel nieuwe functionaliteiten toe.

De gebruikers en de moderator loggen in op de website om toegang tot de database te krijgen.

Meer schematisch zie je hier een stroomdiagram.

q533img2.gif

Database

In onderstaand schema kan je zien waar nu in WisFaq de vragen, de antwoorden, de FAQ-vragen, de metadata en de actuele vragen staan. Je ziet dat er gebruik gemaakt wordt van een drietal databases. De vragen- en de antwoordenbak worden aangesproken door de hoofddatabase.

p533img3.gif

Om nu een aantal functionaliteiten van WisFaq beter te kunnen implementeren ben ik van plan om een vierde database in gebruik te gaan nemen. Ik heb dit de contentdatabase genoemd, afgekort als CDB.

p533img4.gif

In de CMS komen de bijdragen die ingeleid, geredigeerd, overzichtelijk gestructureerd, inhoudelijk, e.d. zijn. Uiteraard moeten deze pagina's makkelijk te onderhouden en uit te breiden zijn. Vooral is de metadata van groot belang!

Voorlopig beschouw ik de CMS meer als een extra laag waarin je een aantal dingen regelt die nu maar moeizaam met de vragenbak geregeld worden: het terugvinden van relevante vragen/antwoorden, de veel gestelde vragen, de overzichten, de bijbehorende links...e.d.

Zie Inhoudsopgave van het CMS

© 2023 WisFaq.nl