2. Het vinden van een vergelijking van een raaklijn

Hieronder kan je lezen hoe je de vergelijking van een raaklijn bepaald van een functie f met behulp van differentieren.

Raaklijn aan een punt van de grafiek

Gegeven is een functie f en de x-coördinaat van een punt P van de grafiek. Je wilt de vergelijking bepalen van de raaklijn in dat punt P.

Aanpak 1:

Bepaal de y-coördinaat van P. Vul de x-coördinaat in het functievoorschrift van f in.

Voorbeeld

Gegeven f(x) = x2 - 4x + 2. Bepaal de vergelijking van de raaklijn aan de grafiek in het punt P met x-coördinaat x=3.

Aanpak 2:

Je kunt ook gebruik maken van:

y = f(a) + f'(a)(x -a )

Raaklijn door een punt buiten de grafiek

F.A.Q.

© 2022 WisFaq.nl