WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op vrijdag 20 mei 2022

Loodrechte stand

Als de rechten x + 3y = 0 en ax + y = 0 loodrecht op elkaar staan, dan is a gelijk aan?

Simon Van Laere
4-12-2021

Antwoord

De richtingscoëfficiént $rc_1$ van $x+3y=0$ is gelijk aan $\eqalign{-\frac{1}{3}}$. De richtingscoëfficiént $rc_2$ van $ax+y=0$ is gelijk aan $=a$ (ga na!).

Er geldt:

$
\eqalign{
& rc_1 \cdot rc_2 = - 1 \cr
& - \frac{1}
{3} \cdot - a = - 1 \cr}
$

Bereken $a$.

WvR
4-12-2021


© 2001-2022 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#92981 - Functies en grafieken - Student Hoger Onderwijs België