WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op donderdag 11 augustus 2022

Vergelijking van een cirkel

Wat wordt precies bedoeld met de vergelijking van een cirkel en welke informatie heb ik nodig om deze vergelijking te kunnen vinden?

Mo
24-10-2002

Antwoord

Er zijn verschillende mogelijkheden. In een assenstelsel (xOy) kan je een cirkel 'beschrijven' met de vergelijking:

(x-a)2+(y-b)2=r2

Hierbij is (a,b) het middelpunt en r de straal van de cirkel.

Voorbeeld
Ik wil een cirkel 'beschrijven' met M(1,2) en r=3. Dan geldt:
(x-1)2+(y-2)2=32Hopelijk kan je hiermee verder...

WvR
24-10-2002


© 2001-2022 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#4950 - Analytische meetkunde - Student universiteit