De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}


Docenten

Met WisFaq bieden we een vraagbaak aan waar wiskundedocenten, leerlingen en hun ouders vragen kunnen stellen over wiskunde en wiskundeonderwijs. Een aantal vrijwilligers (docenten, studenten en velen anderen) uit Nederland en België doen hun best om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter

Links

 Begrip en inzicht
Sommige mensen vinden dat je bij wiskunde dingen leert waar je eigenlijk niet zo veel aan hebt. Wie lost er na de middelbare school nog een vergelijking op?

Dat is een verkeerd uitgangspunt. Het gaat uiteindelijk niet zo zeer om het kunnen oplossen van allerlei soorten vergelijkingen (hoewel dat ook wel handig kan zijn) maar om het redeneren, het soort problemen dat je tegenkomt en hoe je die op kan lossen, de mogelijkheid om abstracte structuren te bestuderen, het leren redeneren, het kritisch leren kijken naar gegevens, omgaan met waarheid, logica en zekerheden.

 Davids Website voor Wiskunde en Informatica
Strakke website met educatieve freeware, spelletjes, artikelen en puzzles. Davedata dus...:)

 De Wiskunde Hoek
Mooie 'strakke' pagina met applets (Functie Plotter, Parameterkrommen, Afgeleide, enz..) en goede links.

 Epsilon Uitgaven
Uitgeverij Epsilon Uitgaven geeft sinds 1985 een serie wetenschappelijke boeken uit op het gebied van de wiskunde en verwante gebieden. Vanaf 1999 verschijnen ook delen van de Zebra-reeks, een serie bedoeld voor leerlingen op het VWO en algemeen belangstellenden.

 Examens
Je vindt op deze site dus alles wat je nodig hebt ter voorbereiding op je schoolexamens en het centraal examen wiskunde, inclusief nuttige tips!

 Gricha's vragenbank
In oktober 1997 ben ik begonnen met het opstarten van een WEBsite met meerkeuzevragen over WISKUNDE die 12 tot 18-jarigen aanleren in het Secundair Onderwijs. De vragen zijn een selectie uit mijn voorraad meerkeuzevragen die ik sinds de jaren 80 heb aangelegd.

 Het onderwijssysteem in Nederland e.o.
In opdracht van het ministerie van OCW doet Stichting Cito onderzoek naar de examensituatie in de ons omringende landen. Aanleiding is de curriculumherziening en de discussies die docenten en experts in vernieuwingscommissies in deze fase met elkaar voeren.Over wat we in Nederland willen onderwijzen en hoe we willen nagaan of leerlingen aan de gestelde eisen voldoen. Hierbij lopen ze soms tegen de grenzen aan van het huidige onderwijsstelsel. Het leidt tot behoefte aan inzicht hoe andere landen hun examensysteem hebben ingericht.

 Homepage van Frits Beukers
Van alles en nog wat en dan nog iets meer van professor F.Beukers.

 Interactieve wiskunde
Op deze website vind je oefeningen uit de analyse (o.a. extremumproblemen) en uit de analytische meetkunde (o.a. meetkundige plaatsen).

 J. Hulshof (Joost)
27 keer 37? En 28 keer 37? Trucjes of methoden... en nog veel meer.

 Jan van de Craats
Te veel om op te noemen...:-)

 Klascement
Leermiddelen. Door en voor iedereen in onderwijs met meer dan 200 000 actieve gebruikers.

 Math Open Reference
Mission: A free interactive math textbook on the web. Initially covering high-school geometry.

The Common Core State Standards Initiative is an education initiative in the United States that details what K-12 students should know in English and Math at the end of each grade year, and seeks to establish conformity in education standards across the US.

 Mathematics Books Online
Science Books Online is a directory of free science texts, e-books, monographs, lecture notes, and other science related documents. All texts are available for free access, authorized by their respective authors or publishers -- no pirated books here!

 MathsNet
MathsNet.net is an independent educational website providing free mathematics resources to the education community. Its aim is to offer truly interactive resources that are both wide and deep in terms of their applicability and usefulness.

 Meetkunde beweegt
Meetkunde tot leven brengen is het doel van deze site. Het lesboek vertelt scholieren alles wat ze moeten weten over meetkunde. Het staat vol met schetsen om meetkundige verbanden toe te lichten. Hier willen we scholieren verrassen met simpele voorbeelden waar ze zelf mee kunnen experimenteren.

 Mudd Math Fun Facts
Francis Edward Su developed Fun Facts in 1994 as a warm-up activity for the calculus courses he taught as a graduate student at Harvard. Most college students never see the interesting stuff that motivates mathematicians to study the subject.

 Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
De website van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), met agenda, bijeenkomsten, eindtermen, tijdschrift Euclides, examens, instanties, lesmateriaal, nascholing, publicaties, verenigingnieuws, reacties en nog veel meer...

 The Mathematical Association
The Association exists to bring about improvements in the teaching of mathematics and its applications, and to provide a means of communication among students and teachers of mathematics. Its work is carried out through its Council and committees.

 Uitwiskeling
Uitwiskeling - Tijdschrift voor wiskundeleraars

 Welcome to GeoGebraTube!
Welcome to GeoGebraTube! De meeste van mijn applets zijn gebouwd op toevalsgetallen. Je kan dus een bepaalde opgave eindeloos vaak laten oefenen door leerlingen. Zo slijten de benodigde vaardigheden goed in. Jan Elemans.

 Wisbase
WisBase is de startpagina/toetsenbank 'voor wiskundedocenten door wiskundedocenten'. Voor deze toetsenbank is een wachtwoord nodig. Deelnemende docenten beheren of een dochterpagina, of leveren een bijdrage aan de toetsenbank.

 Wiskunde - Herman Cordes
Wat maakt de Wiskunde nou tot de "Moeder van alle Wetenschappen? Op deze pagina's heb ik een aantal onderwerpen verzameld die je misschien zullen overtuigen van de schoonheid van de wiskunde. Eén daarvan is beslist de kracht van het BEWIJZEN.

 WiskundE-brief
De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Het abonne­ment is gratis.

 Wiskundig genootschap
Het Wiskundig Genootschap is een landelijke vereniging van beoefenaren van de wiskunde. Het telt ongeveer 1150 leden. Het genootschap werd in 1778 opgericht en is daarmee de op een na oudste dergelijke vereniging ter wereld.

 Zoeken in het archief van vakblad Euclides
Het tijdschrift Euclides is begonnen in 1924 onder de titel Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde. Bij het eerste nummer van dat bijvoegsel, dat ruim werd rond gestuurd onder abonnees en potentieel geïnteresseerden, zat een kaart om een abonnement aan te vragen en een missie van het nieuwe periodiek. Vanaf jaargang 4 werd, met kleine veranderingen in de ondertitel, de naam Euclides aangenomen.

FAQ's

In deze categorie zijn er nog geen veelgestelde vragen


home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3