©2012 WisFaq

Nul is niet niks

' Een geheimzinnig getal, dat zijn leven begonnen is als een lege plek op een telraam, later optrad als een geschreven teken dat aangaf op welke plaats een leegte aanwezig was, dat wil zeggen iets anders afwezig was... '
(Uit: Woordenboek van eigenaardige en merkwaardige getallen)

Schrijf een werkstuk waarin verschillende eigenaardigheden van het getal nul aan de orde komen. Bespreek in ieder geval de volgende punten:

Klik HIER voor alle antwoorden...

Terug Home