©2012 WisFaq

Doorsneden

Hiernaast zie je kubus staan met een doorsnede. Je kunt je afvragen welke vorm deze doorsnede heeft. Zou het een vierkant kunnen zijn ? Of is het een ruit ? Zou het een parallellogram kunnen zijn ?

 1. Onderzoek welke (bijzondere) vierhoeken je allemaal kunt krijgen als doorsnede van een kubus.
  Gebruik daarbij het volgende overzicht:
  • Vierkant
  • Rechthoek
  • Ruit
  • Symmetrisch trapezium
  • Parallellogram
  • Vlieger
 2. Onderzoek ook welke (bijzondere) driehoeken je kunt krijgen.
 3. Kun je ook andere veelhoeken krijgen ? Zo ja, welke ?
 4. Kun je een regelmatige vijfhoek krijgen ?
  En een regelmatige zeshoek ?

Software

Bij deze opdracht kun je goed gebruik maken van het programma DOORZIEN.

Inleveren

Maak een overzicht van de verschillende (on)mogelijkheden. Je kunt het werkblad gebruiken om tekeningen te maken. Lever deze tekeningen ook in.
Maak een (kort) verslag van de manier waarop je het hebt aangepakt en vertel welke problemen je bent tegengekomen.

F.A.Q.

Extra

Terug Home