©2012 WisFaq

8. Zelftest...

Gegeven is de volgende frequentie-tabel:

getal 6 7 8 9 10 11 12
frequentie 5 8 9 p 4 5 2

Welke waarde(n) kan p hebben, als je weet dat

  1. de mediaan 9 is
  2. de mediaan 8 is
  3. het gemiddelde kleiner is dan 8,52
  4. de modus niet bestaat
  5. de modus gelijk is aan de mediaan
  6. de relatieve frequentie van 9 kleiner is dan 40%
Terug Home