©2012 WisFaq

6. Standaarddeviatie

De spreidingsmaat die het meest gebruikt wordt is de standaarddeviatie of in goed Nederlands standaardafwijking. Hierbij maken we onderscheid tussen populatiestandaardafwijking $\sigma$ en steekproefstandaardafwijking $s$. Om de standaarddeviatie (van een populatie) te berekenen neem je de volgende stappen: Hoe groter de standaarddeviatie hoe groter de verschillen tussen de verschillende waarnemingen.

Voorbeeld

leeftijd in jaren frequentie
12 5
13 12
14 28
15 16
16 5

Bereken de standaarddeviatie van de leeftijden.

Uitwerking

q50img1.gif

Formules

De formule voor de standaarddeviatie van een populatie ziet er dan zo uit:

De formule voor de standaarddeviatie van een steekproef ziet er dan zo uit:

q50img2.gif

Oefening

Bereken de standaarddeviatie van de volgende twee steekproeven.

Antwoorden

Steekproef A:
$\overline x\approx55,2$
$s\approx33,7$
Steekproef B:
$\overline x\approx48,8$
$s\approx27,2$

F.A.Q.

Meer informatie...

Terug Home