©2012 WisFaq

4. Variatiebreedte en spreidingsbreedte

De variatiebreedte of spreidingsbreedte is een voorbeeld van een spreidingsmaat. Het is niets anders dan het verschil tussen de kleinste en de grootste waarneming. Deze spreidingsmaat is erg gevoelig voor uitschieters en wordt maar weinig gebruikt.

Voorbeeld

Bekijk de volgende 2 steekproeven: De variatie- of spreidingsbreedte is in beide gevallen 85.
Terug Home