©2012 WisFaq

Wat is toegepaste wiskunde?

"De toegepaste wiskunde bestudeert het gebruik van abstracte wiskundige middelen voor het oplossen van concrete problemen in de natuurwetenschappen, techniek en de menswetenschappen en zakenwereld."
Wikipedia

p1415img1.gif

Terug Home