Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

6. Somrijen op de TI-83

Je kunt somrijen heel mooi onderzoeken met de TI-83.
Stel je wilt de somrij van de rij met directe formule T(i)=i3 onderzoeken.
Ga als volgt te werk:
1.Druk op de STAT toets en kies uit het vervolgmenu 1:Edit
Je krijgt nu een scherm met lijsten; deze kun je zo nodig leeg maken met MEM gevolgd door optie 4:ClrAllLists, ENTER.
2.Ga met de cursortoets omhoog naar de kop van L1 en druk op ENTER.
Onderaan verschijnt nu L1=.
Typ ALPHA "
Kies nu 2nd LIST (dit staat boven STAT), dan OPS en dan optie 5:seq(
Vul dit aan tot L1="seq(X,X,1,9)", en druk op ENTER.
Je maakt zo de rij 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Je kunt de aanhalingstekens ook weglaten maar dan is het later moeilijker een ander bereik te kiezen.
Naast L1 is nu een * verschenen om aan te geven dat je een formule hebt gekoppeld aan de lijst L1.
q2541img1.gif
3.Ga weer met de cursortoets naar boven en ga naar L2 en toets ENTER.
Vul nu aan tot L2="L1^3" en sluit af met ENTER.
q2541img2.gif
4.Ga naar L3 en toets ENTER.
Vul aan tot L3="cumSum(L2)", gevolgd door ENTER
Je vindt cumSum( onder 2nd LIST OPS.
Onder L3 vindt je nu de termen van de somrij.
q2541img3.gif
Wijzigingen aanbrengen.
5.Stel je wilt het bereik uitbreiden tot de eerste 20 termen.
Zet de cursor op de kop van L1. Toets ENTER.
De knipperende cursor staat nu onderaan op de formule van deze rij.
Je kunt nu de formule bewerken tot L1="seq(X,X,1,20)".
6.Stel je wilt de somrij van de rij met directe formule T(i)=i*(i+1) onderzoeken.
Zet de cursor op de kop van L2. Toets ENTER.
De knipperende cursor staat nu onderaan op de formule van deze rij.
Je kunt deze nu bewerken tot "L2=L1*(L1+1)"

©2004-2024 WisFaq