Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

4. De som van de eerste n kwadraten

Je kunt formules bewijzen door ze af te leiden (zoals bijv. in de piramide van Chiops). Soms is het handiger een bewijs door volledige inductie te geven, bijvoorbeeld als je al een vermoeden hebt van de formule maar nog moet bewijzen dat deze juist is.

©2004-2024 WisFaq