Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

C. Oplossen van machtsvergelijkingen

Voorbeelden

a.

$
\eqalign{
  & 3p^7  = 12  \cr
  & p^7  = 4  \cr
  & p = \root 7 \of 4  \approx 1,22 \cr}
$

b.

$
\eqalign{
  & 2a^4  + 9 =  - 5  \cr
  & 2a^4  =  - 14  \cr
  & a^4  =  - 7  \cr
  & {\text{geen oplossing}} \cr}
$

c.

$
\eqalign{
  & {\text{2d}}^{\text{6}}  + 2 = 66 + d^6   \cr
  & d^6  = 64  \cr
  & d =  - \root 6 \of {64}  \vee d = \root 6 \of {64}   \cr
  & d =  - 2 \vee d = 2 \cr}
$


©2004-2024 WisFaq