Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

5. De formule van Cardano

De vergelijking $
ax^3  + bx^2  + cx + d = 0
$ heeft als een oplossing:

$
\eqalign{
  & p = \frac{c}
{a} - \frac{{b^2 }}
{{3a^2 }}  \cr
  & q = \frac{{2b^3 }}
{{27a^3 }} - \frac{{bc}}
{{3a^2 }} + \frac{d}
{a}  \cr
  & W = \sqrt {q^2  + \frac{4}
{{27}}p^3 }   \cr
  & x = \root 3 \of {\frac{{ - q + W}}
{2}}  + \root 3 \of {\frac{{ - q - W}}
{2}}  - \frac{b}
{{3a}} \cr}
$

Voorbeeld

Je wilt de vergelijking $
x^3  - 6x^2  + 11x - 6 = 0
$ oplossen. Met de formule van Cardano krijg je:

$ \eqalign{ & x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0 \cr & a = 1 \cr & b = - 6 \cr & c = 11 \cr & d = - 6 \cr & p = \frac{{11}} {1} - \frac{{\left( { - 6} \right)^2 }} {{3 \cdot 1^2 }} = - 1 \cr & q = \frac{{2 \cdot \left( { - 6} \right)^3 }} {{27 \cdot 1^3 }} - \frac{{ - 6 \cdot 11}} {{3 \cdot 1^2 }} + \frac{{ - 6}} {1} = 0 \cr & W = \sqrt {0^2 + \frac{4} {{27}} \cdot \left( { - 1} \right)^3 } = \frac{2} {9}i\sqrt 3 \cr & x = \root 3 \of {\frac{{ - 0 + \frac{2} {9}i\sqrt 3 }} {2}} + \root 3 \of {\frac{{ - 0 - \frac{2} {9}i\sqrt 3 }} {2}} - \frac{{ - 6}} {{3 \cdot 1}} = 3 \cr} $

Je hebt dan 1 oplossing te pakken. Met ontbinden kan je dan de (zo mogelijk) andere oplossingen vinden.

Opgelost....


©2004-2023 WisFaq