Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

B. Booglengte

De booglengte van een differentieerbare functie $f$ van $x=a$ tot $x=b$ is gelijk aan:

$
L = \int\limits_a^b {\sqrt {1 + \left( {f'(x)} \right)^2 } } dx
$

Opgave

Bereken de booglengte van de lus van de kromme met als vergelijking:

$
9y^2  = x(3 - x)^2
$

Uitwerking

$
\eqalign{
  & 9y^2  = x(3 - x)^2   \cr
  & y^2  = \frac{1}
{9}x(3 - x)^2   \cr
  & y = \frac{1}
{3}(3 - x)\sqrt x  \vee y =  - \frac{1}
{3}(3 - x)\sqrt x   \cr
  & ...  \cr
  & y' = \frac{{1 - x}}
{{2\sqrt x }}  \cr
  & L = \int\limits_0^3 {\sqrt {1 + \left( {\frac{{1 - x}}
{{2\sqrt x }}} \right)^2 } } dx  \cr
  & L = \int\limits_0^3 {\sqrt {1 + \frac{{(x - 1)^2 }}
{{4x}}} } \,\,dx  \cr
  & L = \int\limits_0^3 {\sqrt {\frac{{(x + 1)^2 }}
{{4x}}\,\,} } dx  \cr
  & L = \int\limits_0^3 {\frac{{x + 1}}
{{2\sqrt x }}} \,\,dx  \cr
  & L = \left[ {\frac{1}
{3}\left( {x + 3} \right)\sqrt x } \right]_0^3   \cr
  & L = 2\sqrt 3  \cr}
$

"Het is niet nodig de negatieve wortel ook te integreren vermits de lus symmetrisch is t.o.v. de x-as. Je moet het resultaat vermenigvuldigen met twee om de lenge van de volledige lus te krijgen."

De lengte van de lus is $
4\sqrt 3
$


©2004-2023 WisFaq