Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Tien lestijden verdelen over vijf vakken

In een nieuwe studierichting moet een student 10 lestijden (per week) kiezen uit de vakken wiskunde, chemie, biologie en fysica. Elk van de vakken moet minstens een keer gekozen worden, wiskunde zelfs minstens twee keer.

  • Hoeveel mogelijkheden heeft de student om een lestijdenpakket samen te stellen?

Uiwerkingen

We hebben in ieder geval 5 vakken gevuld. 2x wiskunde, chemie, biologie en fysica. Er blijven 5 vakken over om te kiezen uit 4 mogelijkheden met herhaling. Dit is een herhalingscombinatie:

$ \left( {\matrix{ {n - 1 + k} \cr k \cr } } \right) = \left( {\matrix{ {4 - 1 + 5} \cr 5 \cr } } \right) = \left( {\matrix{ 8 \cr 5 \cr } } \right) = 56 $

©2004-2023 WisFaq