Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Voorbeeld 2


Vraag

Gevraagd: $
\int {xe^{ - x} dx}
$


Uitwerking

We gaan partieel integreren.

Stelling
Als f en g differentieerbaar zijn dan is:

$
\int {f(x)g'(x)\,dx = f(x) \cdot g(x) - \int {g(x) \cdot f'(x)\,dx} }
$

Wat moet je nu voor $f$ en $g$ kiezen?

Neem:

$
\eqalign{
  & f(x) = x  \cr
  & f'(x) = 1  \cr
  & g'(x) = e^{ - x}   \cr
  & g(x) =  - e^{ - x}  \cr}
$

Je krijgt:

$
\eqalign{
  & \int {x \cdot } \,e^{ - x} \,\,dx =   \cr
  & x \cdot  - e^{ - x}  - \int { - e^{ - x}  \cdot 1\,\,dx}  =   \cr
  &  - xe^{ - x}  - e^{ - x}  =   \cr
  &  - e^{ - x} (x + 1) \cr}
$

©2004-2023 WisFaq