Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Voorbeeld 3


Vraag

Hoe primitiveer je $f(x)=(1+ax)e^{ax}$?


Uitwerking

De functie $f$ bestaat uit twee functies. We gaan partieel integreren.

Stelling
Als f en g differentieerbaar zijn dan is:

$
\int {f(x)g'\left( x \right)} \,dx = f\left( x \right) \cdot g(x) - \int {g(x) \cdot f'(x)\,dx}
$

De vraag is dan welke functie ik als $g'$ ga gebruiken. Het ligt dan voor de hand om $
\eqalign{g(x)={\frac{1}
{a}e^{ax} }}
$ te nemen.

Neem:

$
\eqalign{
  & f(x) = 1 + ax  \cr
  & f'(x) = a  \cr
  & g(x) = \frac{1}
{a}e^{ax}  \cr}
$

Dat geeft:

$
\eqalign{
  & \int {\left( {1 + ax} \right) \cdot e^{ax} } dx =   \cr
  & \left( {1 + ax} \right) \cdot \frac{1}
{a}e^{ax}  - \int {\frac{1}
{a}e^{ax}  \cdot a\,\,dx}  =   \cr
  & \left( {1 + ax} \right) \cdot \frac{1}
{a}e^{ax}  - \int {e^{ax} dx}  =   \cr
  & \left( {1 + ax} \right) \cdot \frac{1}
{a}e^{ax}  - \frac{1}
{a}e^{ax}  = xe^{ax}  \cr}
$


[PDF] examen vwo 2012 pilot tijdvak 1


©2004-2023 WisFaq