Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Aanvulling opgave 4

$
\eqalign{
  & y = 3\sqrt x  - \sqrt {x^3 }  + \frac{2}
{{\sqrt x }}  \cr
  & y = 3x^{\frac{1}
{2}}  - x^{\frac{3}
{2}}  + 2x^{ - \frac{1}
{2}}   \cr
  & y' = \frac{3}
{2}x^{ - \frac{1}
{2}}  - \frac{3}
{2}x^{\frac{1}
{2}}  - x^{ - 1\frac{1}
{2}}   \cr
  & y' = \frac{3}
{{2\sqrt x }} - \frac{3}
{2}\sqrt x  - \frac{1}
{{\sqrt {x^3 } }} \cr}
$

Maar hoe zit dat dan met de afspraak om geen gebroken en negatieve exponenten te laten staan als dat in de opgave ook niet het geval is?


©2004-2023 WisFaq