Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

5. Formules met delingen

Voorbeeld 1

$ \eqalign{ & \frac{1} {x} + \frac{1} {y} = 1 \cr & y + x = xy \cr & xy - x = y \cr & x\left( {y - 1} \right) = y \cr & x = \frac{y} {{y - 1}} \cr} $

Voorbeeld 2

$ \eqalign{ & \frac{a} {b} = \frac{c} {d} \cr & \frac{b} {a} = \frac{d} {c} \cr & b = \frac{{ad}} {c} \cr} $

©2004-2024 WisFaq