Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Onder één noemer zetten

Je berekent de afgeleide van:

$f(x) = \sqrt x \cdot (x + 2)$

Je krijgt:

$f'(x) = \eqalign{\frac{{x + 2}}{{2\sqrt x }} + \sqrt x}$.

Het antwoordenboekje geeft:

$f'(x) = \eqalign{\frac{{3\sqrt x }}{2} + \frac{1}{{\sqrt x }}}$.

Wie heeft er nu gelijk? Jij of het antwoordenboekje? Of hebben jullie beide gelijk? Of beide ongelijk?


Je kunt ook alles onder één noemer zetten:

$
\eqalign{
  & f\,'(x) = \frac{{x + 2}}
{{2\sqrt x }} + \sqrt x   \cr
  & f\,'(x) = \frac{{x + 2}}
{{2\sqrt x }} + \frac{{\sqrt x  \cdot 2\sqrt x }}
{{2\sqrt x }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{{x + 2}}
{{2\sqrt x }} + \frac{{2x}}
{{2\sqrt x }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{{3x + 2}}
{{2\sqrt x }} \cr}
$

En zo ook:

$
\eqalign{
  & f\,'(x) = \frac{{3\sqrt x }}
{2} + \frac{1}
{{\sqrt x }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{{3\sqrt x }}
{2} \cdot \frac{{\sqrt x }}
{{\sqrt x }} + \frac{2}
{{2\sqrt x }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{{3x}}
{{2\sqrt x }} + \frac{2}
{{2\sqrt x }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{{3x + 2}}
{{2\sqrt x }} \cr}
$

Als je daarna nog iets wilt met de afgeleide is dat al helemaal handig.

F.A.Q.


©2004-2023 WisFaq