\require{AMSmath}

Antwoord opgave 4


De onbekend zijde is de wortel van 112. Dus de onbekende zijde is $\sqrt{112}=4\sqrt{7}$.


©2004-2022 WisFaq