\require{AMSmath}

Antwoord opgave 1

Het bereken van een onbekende zijde in een rechthoekige driehoek kan handig met een rekenschema:

Invullen van dit voorbeeld gaat zo: Vervolgens bereken je kwadraten en tel ze je op:

De schuine zijde is de wortel van 34. Dus de onbekende zijde is $\sqrt{34}$.


©2004-2022 WisFaq