Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

3. Wat is correlatie?

De samenhang tussen de uitkomsten van twee variabelen noemen we samenhang. Als de variabelen van nominaal of ordinaal meetniveau zijn spreek je over associatie. Als de variabelen van interval- of ratio-niveau zijn dan spreek je over correlatie.

©2004-2023 WisFaq