Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Formule

$ P(X = k) = \frac{{\left( {\begin{array}{*{20}c} M \\ k \\ \end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}c} {N - M} \\ {n - k} \\ \end{array}} \right)}}{{\left( {\begin{array}{*{20}c} N \\ n \\ \end{array}} \right)}} $

©2004-2024 WisFaq