Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Antwoord

In een vaas zitten 5 rode, 4 groene en 1 blauwe knikker. Je pakt 3 knikkers uit de vaas zonder terugleggen. Bereken de kans op 3 verschillende kleuren.

Uitwerking

$
P({\rm{3}}\,\,{\rm{verschillende}}\,\,{\rm{kleuren}}) = \frac{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
   5  \\
   1  \\
\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}c}
   4  \\
   1  \\
\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}c}
   1  \\
   1  \\
\end{array}} \right)}}{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
   {10}  \\
   3  \\
\end{array}} \right)}} = \frac{1}{6}
$

Alternatief

Uiteraard kan het ook op de 'oude manier':

$\eqalign{
  & P(r,g,b) = \frac{5}{{10}} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{{36}}  \cr
  & P(3\,\,verschillende\,\,kleuren) = 3! \cdot \frac{1}{{36}} = \frac{1}{6} \cr} $


©2004-2023 WisFaq