Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

4. Gemengde opgaven

Opgave 1

$
0,25^{2t - 1}  = 256\sqrt 2
$

Opgave 2

$
2\left\{ {{}^2\log (x - 1) - {}^4\log (x^2  + 1)} \right\} = 1 - {}^4\log (25)
$

Opgave 3

$
\left( {\frac{1}{9}} \right)^{x + 4}  = 2 \cdot \frac{1}{{\sqrt 3 }}
$

F.A.Q.©2004-2024 WisFaq