Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

3. Van machten naar logaritmen

Opgave 1

Los algebraisch op:

$
\begin{array}{l}
 a.\,\,\,2^x  = 6 \\
 b.\,\,\,7^{2x + 5}  = 2^3  \\
 c.\,\,\,11^{x^2  - 4x}  = 121 \\
 \end{array}
$


©2004-2024 WisFaq