Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

3. De relatie tussen ruimte en plat vlak

  1. Het wezen van het afbeelden, het conflict tussen de ruimte en het platte vlak
  2. Perspectief
  3. Onmogelijke figuren

©2004-2023 WisFaq