Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

3. ABC formule

Voor een tweedegraads vergelijking van de vorm:

ax2 + bx + c = 0

kun je een formule afleiden waarmee je de oplossingen van zo'n vergelijking kunt uitrekenen:

x1,2=$
\Large\frac{{ - b \pm \sqrt {b^2  - 4ac} }}{{2a}}
$

Het ± teken betekent hier niet ongeveer, maar plus of min. Je krijgt op deze manier dus 2 antwoorden één met plus en één met min.
In de formule speelt D = b2 - 4ac een belangrijke rol.
We noemen D de discriminant. In het algemeen is het handig om eerst de dicriminant uit te rekenen en daarna pas de rest.

Je kunt 3 gevallen onderscheiden:

 1. D > 0: er zijn 2 oplossingen.
 2. D = 0: er is precies 1 oplossing.
 3. D < 0: er zijn geen (reële) oplossingen.

Al dan niet met behulp van de abc-formule kun je de volgende vergelijkingen en het stelsel oplossen:

 1. 3x2 - 4x + 1 = 0
 2. 2x2 + 4x + 6 = 0
 3. 3x2 - 8x + 2 = 0
 4. 6x2 - 18 = 0
 5. 1/2x2 - 4x = 0
 6. 6x2 - 12x + 6 = 0
 7. 2x2 - 12x + 16 = 0
 8. x3 - 4x2 + 8x = 0
 9. Voor welke waarde van p heeft het volgende stelsel precies één oplossing?
  | y = x2 - 4x + p
  | y = x

©2004-2023 WisFaq