Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

5. Zoeken naar maxima en minima

Je ziet hieronder een plot van een functie en de afgeleide van die functie.

p1506img1.gif

De rode grafiek is de afgeleide van de blauwe grafiek. Je kunt zien dat de afgeleide gelijk aan nul is bij de toppen. De afgeleide is nul betekent dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijn nul is en dat betekent dat de raaklijn horizontaal loopt. Bij de extremen is de afgeleide gelijk aan nul.

Op die manier kan je mogelijke kandidaten voor extremen vinden. Bepaak de afgeleide, stel de afgeleide gelijk aan nul, los de vergeljking op en ga na of je inderdaan met extremen te doen hebt.

F.A.Q.

  • ...

©2004-2024 WisFaq