Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

1. Een eenvoudige vergelijking oplossen

Balansmethode

3a + 4 = 10
(links en rechts 4 afhalen)
3a = 6
(links en rechts delen door 3)
a = 2

Handjesmethode

3a + 4 = 10
+ 4 = 10
= 6
dus 3a = 6
3 x = 6
= 2
dus a =2

Zie ook Wat is de bordjesmethode?

Rekenschema


en dan terugrekenen

dus a = 2

Zie ook Wat is de bordjesmethode?


©2004-2023 WisFaq