Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

3. Partieel integreren

Deze methode is afgeleid van de productregel.

Stelling
Als f en g differentieerbaar zijn dan is:

$
\int {f(x)g'\left( x \right)} \,dx = f\left( x \right) \cdot g(x) - \int {g(x) \cdot f'(x)\,dx}
$

Ook wel:

$
\int {f(x)dg(x) = f\left( x \right)g(x) - \int {g(x)df\left( x \right)} }
$

Voorbeeld 1

$
\int {x \cdot \ln (x)\,dx = \int {\ln (x) \cdot x\,\,dx = \ln (x) \cdot \frac{1}
{2}} } x^2  - \int {\frac{1}
{2}} x^2  \cdot \frac{1}
{x}\,dx = \frac{1}
{2}x^2 \ln (x) - \frac{1}
{4}x^2
$

Voorbeeld 2

$
\int {x \cdot e^x } dx = x \cdot e^x  - \int {e^x  \cdot 1\,dx = x \cdot e^x }  - e^x  = (x - 1) \cdot e^x
$

Voorbeeld 3

$
\int {x^2  \cdot e^x } dx = x^2  \cdot e^x  - \int {e^x  \cdot 2x\,dx}
$

Voor dit laatste geldt:

$
\eqalign{
  & \int {e^x  \cdot 2x\,dx}  = 2x \cdot e^x  - \int {e^x }  \cdot 2\,dx = 2x \cdot e^x  - 2e^x   \cr}
$

Dus:

$
\int {x^2  \cdot e^x } dx = x^2  \cdot e^x  - \left( {2x \cdot e^x  - 2e^x } \right) = \left( {x^2  - 2x + 2} \right) \cdot e^x
$

Voorbeeld 4

$
\int {\ln (x)\,dx = \int {\ln (x)} }  \cdot 1\,dx = \ln (x) \cdot x - \int {x \cdot \frac{1}
{x}} \,dx = x\ln (x) - \int {1\,dx = x\ln (x) - x}

Voorbeeld 5

$
\eqalign{
  & \int {\frac{{\ln \left( x \right)}}
{{x^2 }}} dx = \int {\ln \left( x \right)}  \cdot \frac{1}
{{x^2 }}dx = \ln \left( x \right) \cdot \frac{{ - 1}}
{x} - \int {\frac{{ - 1}}
{x} \cdot \frac{1}
{x}} dx =  - \frac{{\ln \left( x \right)}}
{x} - \frac{1}
{x} + C  \cr
  & \int\limits_{x = 1}^e {\frac{{\ln \left( x \right)}}
{{x^2 }}} dx = \left[ { - \frac{{\ln \left( x \right)}}
{x} - \frac{1}
{x}} \right]_1^e  =  - \frac{{\ln \left( e \right)}}
{e} - \frac{1}
{e} - \left( { - \frac{{\ln \left( 1 \right)}}
{1} - \frac{1}
{1}} \right) =  - \frac{2}
{e} + 1 = \frac{{e - 2}}
{e} \cr}
$

Voorbeeld 6

$
\int {\sin (x) \cdot e^x } dx = \sin (x) \cdot e^x  - \int {e^x  \cdot \cos (x)\,dx}
$

Dat schiet niet op?

$
\int {e^x  \cdot \cos (x)\,dx}  = \cos (x) \cdot e^x  - \int {e^x  \cdot  - \sin (x)\,dx = } \cos (x) \cdot e^x  + \int {e^x  \cdot \sin (x)} \,dx
$

Lekker...:-)

$
\int {\sin (x) \cdot e^x } dx = \sin (x) \cdot e^x  - \cos (x) \cdot e^x  - \int {e^x  \cdot \sin (x)} \,dx
$

Alhoewel:

$
\eqalign{
  & 2 \cdot \int {\sin (x) \cdot e^x } dx = \sin (x) \cdot e^x  - \cos (x) \cdot e^x   \cr
  & \int {\sin (x) \cdot e^x } dx = \frac{1}
{2}e^x \left( {\sin (x) - \cos (x)} \right) \cr}
$

F.A.Q.

Tips


©2004-2023 WisFaq