Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

8. Logaritmische functies

Als $f(x)=^a\log(x)$ dan $f'(x)=\eqalign{\frac{1}{x\cdot\ln(a)}}$

Bijzonder geval

Als $f(x)=\ln(x)$ dan $f'(x)=\eqalign{\frac{1}{x}}$

Voorbeeld 1

Bepaal de afgeleide van $f(x)=3·\log(x)$

$\eqalign{f(x)=3\cdot{\log(x)}\rightarrow f'(x)=3\cdot\frac{1}{x\cdot{\ln(10)}}=\frac{3}{x\cdot{\ln(10)}}}$

Voorbeeld 2

Bepaal de afgeleide van $g(x)=\ln(x^3-2x^2+4)$

$\eqalign{f'(x)=\frac{1}{x^3-2x^2+4}\cdot(3x^2-4x)=\frac{3x^2-4x}{x^3-2x^2+4}}$

Voorbeeld 3

$
\eqalign{
  & f(x) = \sqrt {\ln \left( {x^2 } \right)}   \cr
  & f'(x) = \frac{1}
{{2\sqrt {\ln (x^2 )} }} \cdot \frac{1}
{{x^2 }} \cdot 2x = \frac{1}
{{x\sqrt {\ln (x^2 )} }}  \cr
  & of  \cr
  & f(x) = \sqrt {\ln \left( {x^2 } \right)}  = \sqrt {2 \cdot \ln (x)}  = \sqrt 2  \cdot \sqrt {\ln (x)}   \cr
  & f'(x) = \sqrt 2  \cdot \frac{1}
{{2\sqrt {\ln (x)} }} \cdot \frac{1}
{x} = \frac{{\sqrt 2 }}
{{2x\sqrt {\ln (x)} }} \cr}

Voorbeeld 4

$
\eqalign{
  & f(x) = \ln (\ln (x))  \cr
  & f'(x) = \frac{1}
{{\ln (x)}} \cdot \frac{1}
{x} = \frac{1}
{{x\ln (x)}} \cr}
$

Voorbeeld 5

$
\eqalign{
  & f(x) = x \cdot \ln \left( {\root 3 \of x } \right)  \cr
  & f(x) = x \cdot \ln \left( {x^{\frac{1}
{3}} } \right) = x \cdot \frac{1}
{3}\ln \left( x \right)  \cr
  & f'(x) = 1 \cdot \frac{1}
{3}\ln \left( x \right) + x \cdot \frac{1}
{3} \cdot \frac{1}
{x} = \frac{1}
{3}\ln \left( x \right) + \frac{1}
{3} \cr}
$


©2004-2023 WisFaq