Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

4. Kettingregel

Als $f(x)=g(h(x))$ dan is $f'(x)=g'(h(x))·h'(x)$

Voorbeeld 1

$f(x)=(3x+2)^5$

Door de exponent $5$ is het bijna ondoenlijk om de haakjes helemaal weg te werken. Met de kettingregel gaat het allemaal een stuk eenvoudiger. Je hebt hier je maken met twee functies:

$g(x)=(...)^5$ en $h(x)=3x+2$ waarbij $g'(x)=5(...)^4$ en $h'(x)=3$

Toepassen van de regel geeft:

$f'(x)=g'(h(x))·h'(x)$
$f'(x)=5(3x+2)^4·3=15(3x+2)^4$

Voorbeeld 2

$
\eqalign{
&f(x)=\ln\left({\cos\left({x^2}\right)}\right)\cr
&f'(x)=\frac{1}
{{\cos\left({x^2}\right)}}\cdot-\sin\left({x^2}\right)\cdot2x=-\frac{{\sin\left({x^2}\right)}}
{{\cos\left({x^2}\right)}}\cdot2x=-2x\cdot\tan\left({x^2}\right)\cr}
$

Voorbeeld 3

$
\eqalign{
  & f(x) = \arctan \left( {\sqrt {x^2  + 1} } \right)  \cr
  & f\,'(x) = \frac{1}
{{\left( {\sqrt {x^2  + 1} } \right)^2  + 1}} \cdot \frac{1}
{{2\sqrt {x^2  + 1} }} \cdot 2x  \cr
  & f\,'(x) = \frac{1}
{{x^2  + 1 + 1}} \cdot \frac{x}
{{\sqrt {x^2  + 1} }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{1}
{{x^2  + 2}} \cdot \frac{x}
{{\sqrt {x^2  + 1} }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{x}
{{\left( {x^2  + 2} \right)\sqrt {x^2  + 1} }} \cr}
$

F.A.Q.


©2004-2023 WisFaq