Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

3. Productregel

Als $f(x)=g(x)·h(x)$ dan:

$f'(x)=g'(x)·h(x)+g(x)·h'(x)$

De afgeleide van een product van twee functies g en h is gelijk aan de afgeleide van g maal h plus g maal de afgeleide van h.

Voorbeeld

Met $f(x)=g(x)·h(x)$ geldt voor $f(x) = (x^2  - 1) \cdot 6x$:

$g(x) = x^2  - 1 \to g'(x) = 2x$
$h(x) = 6x \to h'(x) = 6$
$f'(x) = 2x \cdot 6x + (x^2  - 1) \cdot 6$
$f'(x) = 18x^2  - 6$

Controle:
$f(x) = (x^2  - 1) \cdot 6x$
$f(x) = 6x^3  - 6x$
$f'(x) = 18x^2  - 6$
Klopt!

Voorbeeld 1

$f(x)=(2x+2)(x^2-3)$
$f'(x)=2·(x^2-3)+(2x+2)·2x$

Voorbeeld 2

$f(x)=x·\sin(x)$
$f'(x)=1·\sin(x)+x·\cos(x)=\sin(x)+x·\cos(x)$

Voorbeeld 3

$f(x)=x^2·\ln(x)$
$f'(x)=2x·\ln(x)+x^2·1/x$
$f'(x)=2x·\ln(x)+x$

Voorbeeld 4

$f(x)=a^2·\sin(x)·\cos(x)$
$f'(x)=a^2·\cos(x)·\cos(x)+a^2·\sin(x)·-\sin(x)$
$f'(x)=a^2·\cos^2(x)-a^2·\sin^2(x)$

Voorbeeld 5

$f(x)=x·\ln(x)$
$\eqalign{f'(x)=1·\ln(x)+x·\frac{1}{x}}$
$f'(x)=\ln(x)+1$
$\eqalign{f''(x)=\frac{1}{x}}$

F.A.Q.


©2004-2023 WisFaq