\require{AMSmath}

2. Gemiddelde toename of differentiequotiŽnt

Nemen we de grafiek van: f(x)=x2-4x.

We willen de gemiddelde toename berekenen op het interval [1,4]. Daarvoor tekenen we eerst de grafiek en tekenen de punten (1,-3) en (4,0).

p1448img1.gifWe zien dat op het interval [1,4] de grafiek eerst afneemt en daarna toeneemt.

Je gebruikt:†

gemiddelde toename=$\Large\frac{\Delta y}{\Delta x}$

We zien dat de gemiddelde toename gelijk is aan de richtingscoŽfficiŽnt van de lijn. In plaats van gemiddelde toename spreken we wel van differentiequotiŽnt.

Zie ook:


©2004-2022 WisFaq