Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

8. Vragen over natuurkunde, scheikunde, e.d.

WisFaq is een vraagbaak voor wiskunde. WisFaq is niet bedoeld voor het beantwoorden vragen over natuurkunde, scheikunde en techniek.

Nu is een duidelijk scheidslijn natuurlijk niet te trekken omdat wiskunde (ook juist) bij deze vakken (soms) een belangrijk rol speelt. Dat daar vaak de problemen het grootst zijn als er wiskunde bij komt kijken zal geen toeval zijn. Als het met wiskunde te maken heeft (puur of in een toepassing) dan hoort zo'n vraag soms juist wel in WisFaq thuis...

Maar er zijn grenzen... bij vragen die 'echt' niet in WisFaq thuishoren kan je op onderstaande websites terecht:

Nog een paar interessante sites:


©2004-2023 WisFaq