Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Spelregels

  1. WisFaq is een vraagbaak voor WISKUNDE! Vragen over onderwerpen die niets met wiskunde te maken hebben worden NIET beantwoord.
  2. Vragen over natuurkunde, scheikunde, economie e.d. moet je niet op WisFaq zijn...
  3. Kijk, voordat je een vraag stelt, bij de eerder beantwoorde vragen of de links en zoek in WisFaq om te kijken of je het antwoord op je vraag misschien zelf kan vinden. Voor een aantal onderwerpen kan je hier van alles vinden.
  4. Wees duidelijk. Stel geen vragen als 'Wat zijn functies?' of 'Hoe los je een vergelijking op?' Geef een voorbeeld van het soort opgave waar je hulp bij nodig hebt.
  5. Laat zien wat je wel begrijpt. Geef je uitwerking voor zover je gekomen bent en geef aan waar je vast loopt of waar je denkt waar de fout zit!
  6. WisFaq is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Nederland en het middelbaar onderwijs in België. Anderen mogen vragen stellen, maar deze vragen worden soms wel maar soms ook niet beantwoord.
  7. Stel geen vragen in het Engels (of in willekeurig welke andere taal dan Nederlands). Je kunt natuurlijk wel even de vraag vertalen in het Nederlands.
  8. Beantwoorders maken niet jouw huiswerk. Ze zullen proberen je te helpen te begrijpen waar je mee bezig bent. Vragen die alleen bestaan uit één of meerdere opgaven worden zonder kennisgeving verwijderd!
  9. Kwisvragen, puzzels uit tijdschriften en andere zaken die elders 'spelen' zullen we in het algemeen niet beantwoorden. Andere puzzels, hoe leuk ook, beantwoorden we niet of met grote tegenzin!
  10. De eigenaar van de website en de beantwoorders van WisFaq wijzen elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de gevolgen, direct of indirect, van elk gegeven antwoord van de hand. Een ieder die hier een vraag stelt geeft daarmee te kennen van deze afwijzing op de hoogte te zijn en verklaart zich akkoord met de hier gestelde voorwaarden.

©2004-2024 WisFaq