Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

2. Som van een rekenkundige rij

 • Voorbeelden van Rekenkundige Rijen:
  1,2,3,4,5,…
  1,3,5,7,9,…
  30000, 31000,32000,……..38000,39000.
 • Kenmerk van rekenkundige rijen: iedere volgende term onstaat uit de voorafgaande door er een vast getal bij op te tellen. In formule: unn-1+a.
 • Hoe bereken je de som van de eerste n termen van een Rekenkundige Rij?
  De makkelijkste manier is deze:
  Zet de rij twee keer onder elkaar in tegengestelde volgorde:

30000 31000 32000 ….. 39000
39000 38000 37000 …. 30000
69000 69000 69000 69000 69000

 • Je ziet dan dat in iedere kolom van de tabel, als je beide getallen optelt er dezelfde som uitkomt.
  In bovenstaand voorbeeld dus 10 keer 69000 is 690000. Omdat iedere term dan twee keer is geteld is de som van deze getallen dus 690000/2=345000.
 • In het algemeen geldt voor een rekenkundige rij dus:
  $
  u_1  + u_2  + ... + u_n  = \frac{1}
  {2}n\left( {u_1  + u_n } \right)
  $

©2004-2024 WisFaq