Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

3. Aanpak van telproblemen

Veel kansproblemen hebben te maken met tellen.
Stel jezelf, voor je begint, de volgende twee vragen:
  1. Is het met of zonder teruglegging?
  2. Is de volgorde belangrijk?
Dit levert vervolgens 4 verschillende soorten telproblemen op:

Met terugleggen?
Nee Ja
V
o
l
g
o
r
d
e
?
J
a

Permutaties

$(n)_k=\large \frac{n!}{(n-k)!}$

faculteitsboom

Rang-schikkingen
met herhaling

$n^k$

machtsboom

N
e
e

Combinaties

$\pmatrix{n\\k}=\large\frac{n!}{(n-k)!\cdot k!}$

ja-nee rooster

Herhalings-combinaties

$\pmatrix{n-1+k\\k}$

...


©2004-2023 WisFaq