Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

2. Gemiddelde toename of differentiequotiŽnt

Nemen we de grafiek van: f(x)=x2-4x.

We willen de gemiddelde toename berekenen op het interval [1,4]. Daarvoor tekenen we eerst de grafiek en tekenen de punten (1,-3) en (4,0).

p1448img1.gifWe zien dat op het interval [1,4] de grafiek eerst afneemt en daarna toeneemt.

Je gebruikt:†

gemiddelde toename=$\Large\frac{\Delta y}{\Delta x}$

We zien dat de gemiddelde toename gelijk is aan de richtingscoŽfficiŽnt van de lijn. In plaats van gemiddelde toename spreken we wel van differentiequotiŽnt.

Zie ook:


©2004-2023 WisFaq